iMCU-KK Apps.

แอปพลิเคชั่น iMCU-KK สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

เป็น Mobile Application ผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ให้แก่นิสิต คณาจารย์ บุคลากร ส่วนงานและประชาชนทั่วไป ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งในปัจจุบันมีการใช้งานอย่างแพร่หลายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ระบบประกอบด้วย

  • เกี่ยวกับเรา : ข้อมูลจำเพาะของ มจร วิทยาเขตขอนแก่น
  • ข่าวสาร/กิจกรรม : ข่าวสาร กิจกรรม และการประชาสัมพันธ์
  • พระบรมสารีริกธาตุ : เว็บพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน ณ มจร วิทยาเขตขอนแก่น
  • สำหรับนิสิต : ข้อมูลข่าวสารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับนิสิต
  • บทความวิชาการ : อ่านบทความวิชาการอนนไลน์
  • วีดีโอ : วีดีโอกิจกรรมของวิทยาเขตขอนแก่น
  • ปฏิทินกิจกรรม : แสดงปฏิทินกิจกรรม
  • ฟังวิทยุออนไลน์ : ฟังวิทยุจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา F.M.101.75 Mhz
  • ติดต่อ : ข้อมูลสำหรับติดต่อ มจร วิทยาเขตขอนแก่น

ดาวน์โหลด Apps ได้จาก QR code


หรือคลิกปุ่มดาวน์โหลดข้างล่างนี้
>>จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด