ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
151
หอสมุดแห่งชาติ นำเข้าเอกสารโบราณ 2020-03-27
152
ประชุมเตรียมงานวิสาขบูชาโลก 2020-02-02
153
ประกาศ มจร เรื่อง มาตรการป้องกัน 2020-03-19
154
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด 2020-03-25
155
ประกาศ มจร เรื่อง ประกวดราคา 2020-03-24
156
Big Cleaning day 2020-03-13
157
ประชุมแผนพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ 2020-03-13
158
ประชุมแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 2020-03-12
159
การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 2020-03-11
160
ส่งแบบประเมินมาตรฐานหลักสูตร 2020-03-10
161
พิธีรับใบประกาศนียบัตร จี-เทค 2020-03-08
162
อบรมการออกแบบการวิจัย 2020-03-07
163
สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 2020-03-07
164
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบที่ ๓ 2020-03-07
165
ประชุมติดตามรายงานวิจัย 2020-03-03

รวม 200 รายการ : 14 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ]
อ่านข่าวย้อนหลัง