ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

ที่
ลำดับข่าว
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
1
133
สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๑ 2017-12-31
2
132
กิจกรรมบุญส่งท้ายปี เสริมสร้างบุญบารมี 2017-12-30
3
131
สรุปผลการดำเนินงานโครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต 2017-12-29
4
130
แถลงข่าวสวดมนต์ข้ามปี 2017-12-24
5
129
พระราชวรเมธีเยี่ยมโครงการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต 2017-12-23
6
128
พิธีเปิดโครงการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต 2017-12-20
7
127
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๐ 2017-12-17
8
126
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต 2017-12-15
9
125
ปรัชญาและศาสนาในระบบการศึกษาไทย 2017-12-15
10
124
การประกวดพานบายศรีฯ 2017-12-07
11
123
พิธีเปิดขบวนแห่งานเทศกาลไหมสากลฯ 2017-11-29
12
122
ประชุมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2017-11-27
13
121
โครงการประชุมผู้นำองค์กรนิสิต 2017-11-16
14
120
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตกิจกรรม Homeroom ครั้งที่ ๑ 2017-11-23
15
119
ลงแขกเกี่ยวข้าว 2017-11-22

รวม 125 รายการ : 9 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ]