คนดีศรีพุทธศาสตร์

   วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,กรรมการมหาเถรสมาคม ได้เมตตาเป็นประธานมอบโล่แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ในคณะพุทธศาสตร์ งานนี้ พระเดชพระคุณเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เข้ารับรางวัล "คนดีศรีพุทธศาสตร์" ในงานวันสถาปนาครบรอบ ๗๐ ปี การก่อตั้งคณะพุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานวันสถาปนาครบรอบ ๑๓๐ ปี ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา
   ในนามคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และชมรมรวมพลคนพุทธ ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะ

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 98 ครั้ง