สภากาชาดไทยรับบริจาคโลหิต

   วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๒๙ น. สภากาชาดไทยร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้อื่น ทุกศาสนาถือว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ สังคมยกย่องและเชิดชู ผู้บริจาค เมื่อมีผู้เจ็บป่วยด้วยโรคและภาวะต่างๆที่ต้องใช้โลหิต ซึ่งไม่สามารถทดแทนด้วยสิ่งใดได้ ซึ่งผู้บริจาคโลหิตต้องมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง อายุระหว่าง ๑๗ – ๗๐ ปี สำหรับผู้มีอายุ ๑๗ ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองทุกครั้งที่บริจาคโลหิต ซึ่งในวันนี้ ทางนิสิตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ตลอดถึงเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิตเป็นจำนวนมากร่วมทำบุญในครั้งนี้ ณ อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพ,ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร. วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 85 ครั้ง