ลงแขกเกี่ยวข้าว

   วันที่ ๒๒ พ.ย.๖๐ พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นิสิต รวมกันเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว (เกี่ยวข้าว) ณ ที่ศูนย์พุทธเกษตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 86 ครั้ง