ประชุมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

   วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ,รองอธิการบดีบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานการประชุมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพระพิมลธรรม ๑๐๑ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) วิทยาเขตขอนแก่น


ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 73 ครั้ง