พิธีเปิดขบวนแห่งานเทศกาลไหมสากลฯ

   เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดขบวนแห่งานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ได้มาเป็นประธานพิธีเปิด ณ หน้าโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ถ.กลางเมือง ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีขบวนแห่จำนวน ๑๐ ขบวน อาทิ ขบวนแห่ อบจ.ขอนแก่น ขบวนแห่เทศบาลนครขอนแก่น ขบวนแห่ ม.ขอนแก่น ขบวนแห่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขบวนแห่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขบวนแห่ ๒๖ อำเภอ ขบวนแห่หอการค้าจังหวัดขอนแก่น แต่ละขบวนยิ่งใหญ่ สวยงาม ตระการตา รวมขบวนทั้งหมดมีความยาวมากกว่า 1 กิโลเมตร เพราะแต่ละขบวนตกแต่ง พร้อมทุกขบวนมีนางรำสวยงาม มีผู้ร่วมในขบวน จำนวน ๒,๐๐๐ คน
นายสมศักดิ์ ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ขอนแก่นได้จัดงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พ.ย. - ๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๐ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

   นอกจากนี้ ยังมีการแสดง การประกวดศิลปวัฒนธรรมอีสาน การจัดแสดงและสาธิตอาหารนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยน เผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารนานาชาติ การจัดนิทรรศการความเป็นมาของผ้าไหม ทั้งในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอื่นๆ ในภาคอีสาน การเปิดตลาดประชารัฐผ้าไหมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทย การจำหน่ายสินค้า OTOP ระดับ ๓-๕ ดาว การแสดงบนเวทีกลาง การประกวดนางงามไหมขอนแก่น การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไหมสากล การออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น การออกสลากกาชาดสมนาคุณในงานอีกด้วย

ภาพช่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.ขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 81 ครั้ง