กิจกรรมบุญส่งท้ายปี เสริมสร้างบุญบารมี

    วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพกิตติรังษี,ดร. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ได้เมตตาเดินทางมาประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย
พระราชประสิทธิคุณ,ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้่าคณะจังหวัดขอนแก่น นำคณะสงฆ์จำนวน ๙๙๙ รูป ออกรับบิณฑบาตฉลองศรัทธาพุทธศาสนิกชนที่มารอทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส นำส่วนงานราชการ อาธิเช่น สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอแก่น, องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี สถานีตำรวจภูธรเมืองไหม ร่วมกิจกรรมตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ วิถีไทย วิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ณ บริเวณลานธรรมหน้าอาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยเขตขอนแก่น

   ในวันนี้มีพุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรเช้าเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นกิจกรรมบุญส่งท้ายปี เสริมสร้างบุญบารีแก่ตนเองและครอบครัว ก่อนเริ่มต้นปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จึงขออนุโมทนาบุญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน จงเจริญงอกงามไพบูลย์ ในร่มธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คุณพระศรีรัตนตรัย จงอำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลาย เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธรรมสารสมบัติ ธนสารสมบัติ คิดนึกสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมแล้ว ขอให้จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ ทุกประการด้วยเทอญ...

ภาพ,ข่าว โดย:งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 125 ครั้ง