กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

   เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้เมตตาเป็นประธานในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
   วันนี้ผู้ปกครองได้นำบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมรับของรางวัล จากคณะผู้บริหาร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ในปีนี้ได้รับการสนับสนุนรางวัลจากหลายหน่วยงาน และห่างร้าน เช่น Big C Supper center อำเภอกระนวน, 7-11 บ้านโคกสี,บริษัท อสมท โดยคุณวรวิทย์ สิทธิกร ผู้ประกาศข่าว อสทม.ขอนแก่น,สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มจร.วิทยาเขตขอนแก่น,ร้านนั่งชิว By Chanon โคกสี,พุทธศาสนิกชนชมรมรวมพลคนพุทธ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

   ในงานนี้ พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส,ดร. อาจารย์ประจำสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษาวิทยาเขตขอนแก่น,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชอบ ดีสวนโคก หัวหน้าสถานวิทยุพระพุทธศาสนา มจร.วิทยาเขตขอนแก่น กลุ่มงานบริการการศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ร่วมดำเนินงานและจัดกิจกรรมเพื่อให้น้องๆ หนูๆ ที่มาร่วมงานได้สนุกสนานในกิจกรรมในปีนี้
ซึ่งในปีนี้ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบคำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๑ มีข้อความดังนี้ "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 82 ครั้ง