ขบวนรับหีบเพลิงพระรานทาน

   วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหีบเพลิงพระราชทานในพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร พระครูสิริสารธรรม (สมจิตร ปฏิมิตโต) อดีตเจ้าคณะตำบลโคกสี,อดีตเจ้าอาวาสวัดศิริธรรมิกาวาส,อดีตที่ปรึกษารองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ซึ่งจะมีพิธีพระราชทานเพลิงในวันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วัดศิริธรรมิกาวาส ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
   เวลา ๐๖.๕๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น,ดร.นิเทศ สนั่นนารี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น,ดร.สุนทร สายคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษาวิทยาเขตขอนแก่น ,นายชาลี ลาสา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี และผู้แทน จากโรงพยาบาลขอนแก่น ๒ สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส ตั้งขบวนรับหีบเพลิงพระรานทาน ที่สนามบินขอนแก่น


   ต่อมาเวลา ๑๓.๐๐ น. ได้มีพิธีเคลื่อนสรีระสังขารสู่จิตกาธานเมรุพิเศษปราสาทพญานกหัสดีลิงค์ โดยได้รับความเมตตาจาก พระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูณ ขฺนติโก) เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระราชประสิทธิคุณ,ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น และคณะสงฆ์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น คณะศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธีในครั้งนี้

ขอบคุณภาพ รอยยิ้มไม่เคยเป็นทาสใคร (มุมกว้าง)
ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 102 ครั้ง