เจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรม

    เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.,ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรม งานบำเพ็ญกุลศพหลวงพ่อพระครูสิริสารธรรม, ดร.วัดศิริธรรมิกาวาส บ้านโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 95 ครั้ง