ตรวจรับการก่อสร้างงวดงานที่ ๑๓-๑๔

   วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ พระเดชพระคุณพระราชประสิทธิคุณ ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานตรวจรับการก่อสร้างงวดงานที่ ๑๓-๑๔ ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างอยู่ในระยะที่ ๑๖ มีระยะการก่อสร้างทั้งหมด ๒๐ งวดงาน
   งานนี้ อาจารย์จีระ ศรเสนา ผู้ช่วยอธิการบดีกิจการทั่วไป พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิทยา ทองดี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น อาจารย์บุญหนา จิมานัง รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น และคณะกรรมการ ร่วมตรวจรับงาน

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 77 ครั้ง