พิธีอายุวัฒนมงคลพระราชประสิทธิคุณ

   วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ คณะสงฆ์วัดเทพปูรณาราม พร้อมศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน ชาวตำบลท่าพระ ได้ร่วมจัดพิธีอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี ๕๖ พรรษา พระเดชพระคุณพระราชประสิทธิคุณ (สุนันท์ สุภาจาโร,ป.ธ.๗,พธ.บ.,พธ.ด.) รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดเทพปูรณาราม

   ในพิธีได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระเทพกิตติรังษี,ดร. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,พระเดชพระคุณพระราชปริยัติโสภณ,ดร. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, ร่วมเจริญพุทธมนต์ ณ วัดเทพปูรณาราม บ้านหนองบัวดีหมี ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น
   ในงานนี้ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมพิธี

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 72 ครั้ง