มอบปัจจัยให้โรงพยาบาลขอนแก่น

   วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นางนาตยา มิลส์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ได้เดินทางเข้ากราบขอบคุณ พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ในโอกาสที่ได้บริจาคปัจจัย จำนวน ๖๓,๘๐๐ บาท (หกหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อซื้อเตียงผู้ป่วย จำนวน ๒ หลัง รวมมูลค่า ๔๘,๐๐๐ บาท และซื้อตู้เย็น ขนาด ๗.๙ คิว ๒ ประตู ยี่ห้อ SHARP รุ่น SJY22 จำนวน ๒ เครื่อง มูลค่า ๑๕,๘๐๐ บาท เพื่อมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อเป็นสาธารณกุศลต่อไป โดยได้ทำพิธีมอบที่อาคารหอฉันพระพิมลธรรม (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 69 ครั้ง