พิธีมอบประกาศนียบัตร รร.โคกสีพิทยาสรรพ์

   วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในเวลา ๐๙.๐๐ น พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้มอบหมายให้พระครูสุตธรรมภาณี เจ้าอาวาสวัดเจติยภูมิ พระธาตุขามแก่น ๒ ปฏิบัติหน้าที่แทนในการเป็นประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ทองดี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น และอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ทองดี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น และอาจารย์ประจำหลักสูตร ยังมีโอกาสประชาสัมพันธ์ แนะแนวรุก รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าสู่รั่ว มจร ขอนแก่น อีกด้วย ณ ห้องประชุมโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 77 ครั้ง