พิธีเทปูนหล่อองค์พระพุทธมารวิชัย

   วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีมจร วิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีพลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ร่วมพิธีเทปูนหล่อองค์พระพุทธมารวิชัย ในงานพระสงฆ์สมณศักดิ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนพิธีเทปูนหล่อองค์พระพุทธมารวิชัย ซึ่งในพิธีมีหน่อยงานราชการ นายอำเภอภูเขียว ข้าราชการ พุทธศาสนิกชนรวมพลชมรมคนพุทธเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บ้านหนองเมย ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 107 ครั้ง