พระสงฆ์กับความมั่นคงทางสุขภาพ

   วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การประชุมรับฟังความคิดเห็นระดับเขตประเด่นพระสงฆ์กับความมั่นคงทางสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๗ ขอนแก่น(สปสช.) และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอนโยบายพัฒนาหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจากการรับฟังข้อคิดเห็นผู้ให้บริการและผู้รับบริการประจำปี ๒๕๖๑ สู่การพัฒนาประเด่นพระสงฆ์กับความมั่นคงทางสุขภาพ ระหว่าง สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๗ ขอนอก่น ,เขตสุขภาพเพือแระชาชน เขต ๗ (ร้อยแก่นสารสินธุ์) สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , สำนักงานเขตสุขภาะที่ ๗ ในงงานนี้ พระดชพระคุณพระเทพเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เมตตาเป็นประธานในพิธี โดยมี ดร.ดุสิต. ศรีโคตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันคุณภาพแห่งชาติ เขต ๗ ขอนแก่น กล่าวถวายรายงาน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 70 ครั้ง