พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

   วันที่ ๑๘ พ.ค.๖๑ (คืนที่ ๑๐ เวลา ๑๙.๐๐ น.) พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น,รักษาการเจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดธาตุฯ ถวายการตอนรับ พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค๙ (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ เมตตาเป็นประธานพิธี(ฝ่ายคณะสงฆ์) และดร.วรโชติ ภัทธำรงกิจ ,ผู้จัดการโรงแรมเจริญธานี เป็นประธาน(ฝ่ายฆราวาส) ในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ดร.พระเทพกิตติรังษี (ทองสา วรลาโภ ป.ธ.๘) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, อดีตเจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่น โดยมีเจ้าภาพ คณะสงฆ์อำเภอภูเวียงและอำเภอภูผาม่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

   ในงานนี้ มีหน่วยงานข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนชาวขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ศาลาเทพวิมลโมลี วัดธาตุพระอารามหลวง ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 61 ครั้ง