พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

   วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๑ (คืนที่ ๑๒ เวลา ๑๙.๐๐ น.) พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น,รักษาการเจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดธาตุฯ ถวายการตอนรับ พระเดชพระคุณพระธรรมวิสุทธาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง เมตตาเป็นประธานพิธี(ฝ่ายคณะสงฆ์) และนายกธีรศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธาน(ฝ่ายฆราวาส) ในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ดร.พระเทพกิตติรังษี (ทองสา วรลาโภ ป.ธ.๘) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, อดีตเจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่น

   ครั้งนี้ คณะสงฆ์อำเภอหนองเรือและอำเภอบ้านแฮด อำเภอโนนศิลา และอำเภอชนบท และในนามกลุ่ม พธ.บ.๔๔ (พธ.บ.๙ มจร วข.ขอนแก่น) ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

   ในงานนี้ มีหน่วยงานข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนชาวขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง ให้ความสนใจมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ศาลาเทพวิมลโมลี วัดธาตุพระอารามหลวง ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 122 ครั้ง