พิธีเปิดมอดินแดงเกมส์

   วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดร.วิทยา ทองดี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดมอดินแดงเกมส์ ครั้งที่ ๓๗ การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา "ม่วนซื่นแข่งขัน ฮักกันมั่นยืน" โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้

   กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ๓๗ (สกอ.) “มอดินแดงเกมส์” การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเริ่มขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดิมใช้ชื่อว่า การแข่งขันกีฬาบุคลากรทบวงมหาวิทยาลัย โดยความริเริ่มของทบวงมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการแข่งขันเพื่อสุขภาพพลานามัยของบุคลากรสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เป็นกีฬาเพื่อความสามัคคี สร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกันระหว่างบุคลากรในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และได้กำหนดให้สถาบันการศึกษาที่สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว และจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ตั้งแต่ครั้งที่ ๓๑ เป็นต้นมา

   ทั้งนี้มีนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ ๙,๐๐๐ คน ซึ่งจะสนับสนุนและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น อีกทางหนึ่งด้วย โดยการแข่งขันฯ ในครั้งนี้ใช้ชื่อในการแข่งขันว่า “มอดินแดงเกมส์” โดยมีกำหนดจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ ๒ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.ขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 120 ครั้ง