กิจกรรมแห่ผ้าห่มเจดีย์พระธาตุนครเดิม

   วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ วัดธาตุพระอารามหลวง นำโดย พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น รักษาการเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง คณะสงฆ์วัดธาตุฯ พุทธศาสนิกชนคุ้มวัดธาตุ ,ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น, วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น, โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ,บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๓ ,ร.8 พัน.3 ค่ายสีหราชเดโชไชย และ ค่ายศรีพัชรินทร์ ม.พัน ๖ จัดกิจกรรมแห่ผ้าห่มเจดีย์พระธาตุนครเดิม และอัญเชิญพระบรมสารีธาตุและพระพุทธพระลับ ในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

   ในงานได้รับเกียรติจาก นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานพิธีห่มผ้าเจดีย์พระธาตุนครมเดิม ซึ่งเป็นปูชนียวัตถุประจำวัดธาตุฯ และจังหวัดขอนแก่น จัดสร้างขึ้นพร้อมการตั้งวัดธาตุ ซึ่งกิจกรรมห่มผ้านี้ได้ถือปฏิบัติกันมาทุกปี ในเทศกาลวันเข้าพรรษา นอกจากนี้ยังให้พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีได้จากรึกชื่อ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัวอีกด้วย

ภาพ,ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 49 ครั้ง