พิธีลงนามถวายพระพร

   วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต, ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ดร.นิเทศ สนั่นนารี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ฯลฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และในเวลา ๑๙.๐๐ น. ได้ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี มีส่วนงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ร่วมพิธี ณ อาคารหอประชุมประภากร คอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

   วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น นำโดย นายชัยรัตน์ มาสอน นักจัดการงานทั่วไป, นางสาวพิมวดี คำมูล นักวิชาการศึกษา, นายอภิวัฒน์ สาระบัน นักประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 49 ครั้ง