รับมอบแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาด

   วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ ผศ.ดร.วิทยา ทองดี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย อาจารย์บุญหน้า จิมานัง รองผู้อำนวยสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น และนายศักธินันท์ ศรีหาบงค์ ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาด


   โดยมีกระบวนการผลิตน้ำดื่มเป็นระบบกรองน้ำ แบบ (REVERSE OSMOSIS: RO) ซึ่งมีระบบล้างตะกอนแบบอัตโนมัติ ทำให้น้ำที่นำเข้าสู่โรงผลิตเป็นน้ำที่มีสะอาดสูง จาก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาพ,ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 130 ครั้ง