โครงการปล่อยปลามหากุศล

   วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมด้วย ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมโครงการปล่อยปลามหากุศล ชวนชุมชนรักษาพันธุ์ปลา

   ซึ่งในงานนี้ คุณอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ (ตูน บอดีสแลม) พร้อมครอบครัวร่วมปล่อยปลามหากุศลในคราวครั้งนี้ด้วย ณ ท่าน้ำพระมหาเจดีย์วัดเกาะทอง บ้านหนองเต่า ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 12962 ครั้ง