ชุมชนคุณธรรมรวมใจ

   เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ร่วมโครงการชุมชนคุณธรรมรวใจ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมที่เป็นสุขอย่างยั่งยืน กิจกรรมผู้เฒ่าเล่าตำนาน ลูกหลานสานสายใย จังหวัดขอนแก่น

   งานนี้ นายธนรัฐ อดทน นิสิตบรรพชิต และคฤหัสถ์ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมโครงการ ​ณ​ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 47 ครั้ง