กีฬาสานสัมพันธ์นิสิต อุบลเกมส์

    วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาให้โอวาทแก่บุคลากรและนิสิตก่อนเดินทางไปร่วมกีฬาสานสัมพันธ์นิสิต มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “อุบลเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๒


ขอบคุณภาพข่าว ดร.นิเทศ สนั่นนารี


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 34 ครั้ง