บริจาคสร้างศาลจำลอง

    เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ประยูร แสงใส พร้อมคณะศิษย์ตลอดจนท่านผู้ที่เคารพรักนับถือทุกๆท่าน ได้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัย จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างศาลจำลอง ให้กับสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยได้รับความเมตตาจาก โดยพระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมอนุโมทนาในคราวครั้งนี้ด้วย


ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 22 ครั้ง