สรงน้ำพระลับ

    เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ พระโสภณพัฒนาบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้เมตตาให้อัญเชิญมาเพื่อให้ชาวจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง ได้กราบสักการะบูชา สรงน้ำ ขอพร พระลับ พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นสิริมงคล แก่ตนเอง และครอบครัว "รับโชค รับลาภ รับความสำเร็จ รับความมั่ง มี ศรี สุข" แคล้วคลาดปลอดภัยตลอดปี ตลอดไป ซึ่งจะเปิดให้เข้ากราบสักการะ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ ๑๕ เมษายน ๖๒ นี้


    ซึ่ งพระลับ ประดิษฐานอยู่ ณ พระอุโบสถ วัดธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ นับเป็นโอกาสดี ในปีมหามงคลนี้ น้อยคนนักที่จะได้พบเห็น ซึ่งในปีนี้ ได้รับความเมตตาจาก  เท่านั้น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 20 ครั้ง