เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล

    วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น.พระเดชพระคุณ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น บรรยาย ถวายความรู้แก่ พระนวกะ และ ได้นำพระนวกะ เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และบรมวงศานุวง์เนื่องในวโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิสุทธาจารย์ บ้านหนองกอย ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 13 ครั้ง