วันเฉลิมพระชนมพรรษา

    วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และเวลา ๐๙.๓๐ น. ร่วมพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูป เทียนแพร ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น "เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา" จากนั้น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  นำหัวหน้าส่วนราชการ ศาล อัยการ ผู้พิพากษา ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประชาชนจิตอาสา ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา เป็นเสร็จพิธี
    เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน พุ่มทอง และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมแก่นเมืองศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

นายวัชรพงษ์ จันทร์ฏาโสภากุล รายงาน
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 13 ครั้ง