ช่วยผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดยโสธร

    เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ ผศ.ดร. วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และชมรมรวมพลคนพุทธ ลงพื้นที่มอบสิ่งของ น้ำดื่ม อาหารแห้ง ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บ้านดอนแก้ว ตำบลเขื่องคำ จังหวัดยโสธร ระยะทางจากถนนหลักต้องนั่งเรือเข้าไปในหมู่บ้านประมาณ ๗ กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ ๔๐ นาที

ภาพข่าวโดย : นางสาวนันท์ธีมา คงนาวัง
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 31 ครั้ง