๑๓๒ ปี มหาจุฬาฯ

    วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมงานครบรอบวันสถาปนา "๑๓๒ ปี มหาจุฬาฯ และจัดซุ้มนำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ (KM) ประจำปี ๒๕๖๒ ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์องค์กร
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 39 ครั้ง