กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ

    วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ น.สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา FM 101.75 MHz มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับชมรมรวมพลคนพุทธ จัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ ประเพณีสำคัญในช่วงเทศกาลออกพรรษา โดยมีความเชื่อกันว่าวันออกพรรษา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ลงมายังโลกมนุษย์ เพื่อรับบิณฑบาตจากชาวบ้าน ณ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา FM 101.75 MHz มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์องค์กร มจร ขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 42 ครั้ง