บรรยากาศการแข่งขันกีฬา

    วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในโซนสีเขียว (อีสานเหนือ ประกอบด้วย วิทยาเขตขอนแก่น, วิทยาเขตหนองคาย, วิทยาลัยสงฆ์เลย, วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด, วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรครั้งที่ ๑๓ ศาลายาเกมส์ โดยปีนี้วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆสเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งนี้
แบ่งออกเป็น ๖ โซนสี ได้แก่
๑. โซนสีฟ้า (ส่วนกลาง)
๒. โซนสีน้ำเงิน (เหนือตอนบน)
๓. โซนสีม่วง (เหนือตอนล่าง)
๔. โซนสีเขียว (อีสานเหนือ)
๕. โซนสีเหลือง (อีสานใต้)
๖. โซนสีส้ม (ออก-ตก-ใต้)


แบ่งประเภทกีฬาออกเป็น ๑๑ ประเภท ได้แก่
๑. กีฬาฟุตบอล
๒. กีฬาเปตอง
๓. กีฬาวอลเลย์บอล
๔. กีฬาแบดมินตัน
๕. กีฬาเทเบิลเทนนิส
๖. กีฬาเซปักตะกร้อ
๗. กีฬาการัมบอร์ด
๘. กีฬาแชร์บอล
๙. กีฬาฟุตซอล
๑๐. กีฬากรีฑา
๑๑.กีฬาพื้นบ้าน


ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร ขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 48 ครั้ง