พิธีปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร

    วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ พิธีปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรครั้งที่ ๑๓ ศาลายาเกมส์ ลำดับผู้ที่ได้รับเหรียญรวม ได้แก่
- สีฟ้า(ส่วนกลาง) เหรียญรวมทั้งสิ้น ๘๖ เหรียญ
- สีเขียว(อีสานเหนือ)เหรียญรวมทั้งสิ้น ๖๒ เหรียญ
- สีน้ำเงิน(เหนือตอนบน)เหรียญรวมทั้งสิ้น ๖๐ เหรียญ
- สีม่วง (เหนือตอนล่าง) เหรียญรวมทั้งสิ้น ๓๘ เหรียญ
- สีส้ม(ตะวันตก ตะวันออก ใต้) เหรียญรวมทั้งสิ้น ๓๔ เหรียญ
- สีเหลือง(อีสานใต้) เหรียญรวมทั้งสิ้น ๑๔ เหรียญ


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 42 ครั้ง