พิธีปิดโครงการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต

    วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานปิดโครงการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นระหว่างวันที่ ๑๙-๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และมอบเกียรติบัตรสำหรับนิสิตที่ผ่านการฝึกปฏิบัติธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ ทั้ง ๘ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ได้แก่
๑. ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วัดป่าศรีเจริญธรรม ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
๒. ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วัดป่าบ้านย่างหย่อง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
๓. ศูนย์ปฏิบัติธรรม พุทธมณฑลอิสาน ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
๔. ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วัดกู่มิถิลา ต.หนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
๕. ศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธบาทภูชาติ ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
๖. ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดนันทิการาม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
๗. ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
๘. ศูนย์ปฏิบัติธรรมเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ขอนแก่น-โกสุมพิสัย
    โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๙๙๕ รูป/คน ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 8 ครั้ง