ปลูกต้นไม้ ทำความดี

   วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ผศ.พลเผ่า เพ็งวิภาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต นำคณะนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับข้าราชการ นักเรียน พุทธศาสนิกชนทั่วไป ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้ ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชการที่ ๑๐ ซึ่งเป็นวันคลายวันพระราชสมภพของพระองค์ในปีนี้
ณ พุทธมณฑลอีสาน บ้านเต่านอ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 35 ครั้ง