กิจกรรมพระคุณแม่-Homeroom ครั้งที่ 9

   วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ ดร.นิเทศ สนั่นนารี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น วางพานพุ่ม เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๑๒ สิงหา มหาราชินี ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อเนกอนันต์ประการ จึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ งานนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร วิทยเขตขอนแก่น พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ จำนวน ๒๐๐ คน ร่วมพิธี ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 37 ครั้ง