โครงการทอดเทียนพรรษาและผ้าป่าสามัคคี

  วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น กล่าวให้โอวาทนิสิตสาขารัฐศาสตร์ ซึ่ง จัดโครงการทอดเทียนพรรษาและผ้าป่าสามัคคี เพื่อสนับสนุนสมทบทุนโครงการแสงเทียนส่องธรรมปันน้ำใจสู่สังคม โดยเฉพาะนิสิตสาขารัฐศาสตร์ได้กระทำอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อจะนำปัจจัยเหล่านี้ ออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนในชนบท และอบรมนักเรียนในโรงเรียนให้รู้จักการพัฒนาด้านความคิดและช่วยเหลือตัวเองได้  ในงานนี้มีผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และรวมพลชมรมคนพุทธจากหมู่บ้านต่างๆร่วมงาน ณ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


ภาพ,ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 84 ครั้ง