MCU Khon Kean TV

การปฐมนิเทศคณาจารย์ ก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการพัฒนาคณาจารย์ทางวิชาการ” และ“ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

เผยแพร่เมื่อ : 2017-06-20


ย้อนกลับ