MCU Khon Kean TV

กลุ่มงานบริการการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ร่วมกับองค์กรนิสิต ได้จัดพิธีต้อนรับน้องใหม่ เพื่อให้นิสิตใหม่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร ระเบียบวินัย

เผยแพร่เมื่อ : 2017-06-22


ย้อนกลับ