MCU Khon Kean TV

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ทั้ง ๒ นิกาย ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น

เผยแพร่เมื่อ : 2017-07-12


ย้อนกลับ