พิธีบำเพ็ญกุศลพระเทพกิตติรังษี
   วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหว....
2018-12-15
    พิธีบำเพ็ญกุศลพระเทพกิตติรังษี
   วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ พระเทพพุทธิมุ....
2018-12-14
    พิธีบำเพ็ญกุศลพระเทพกิตติรังษี
   วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. เจ้าประคุณสม....
2018-12-13
    พิธีบำเพ็ญกุศลพระเทพกิตติรังษี
   วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. พระเดชพระคุณ....
2018-12-13
 อ่านข่าวทั้งหมด ...