พระสงฆ์กับความมั่นคงทางสุขภาพ
   วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การประชุมรับฟังความคิดเห็น....
2018-05-09
    โครงการสัมมนาและพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร
   วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โครงการสัมมนา พุทธศาสตรบัณฑ....
2018-05-06
    โครงการสัมมนาและพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร
   วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โครงการสัมมนา พุทธศาสตรบัณฑ....
2018-05-05
    กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
   ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเข....
2018-04-12
 อ่านข่าวทั้งหมด ...