ปฐมนิเทศนิสิตอาสาช่วยพัฒนาสังคม รุ่นที่ ๖๔
   ปฐมนิเทศนิสิตอาสาช่วยพัฒนาสังคม รุ่นที่ ๖๔ (ประจ....
2018-07-13
    การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอน....
2018-07-10
    พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
    เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระราช....
2018-07-05
    โครงการรูปแบบการสร้างเครือข่ายฯ
   วันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑ โครงการรูปแบบการสร้างเครือ....
2018-07-04
 อ่านข่าวทั้งหมด ...