มอบทุนการศึกษา
   มื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา๑๐.๐๐ น. พระเดชพร....
2017-09-16
    สมโภช ๑๓๐ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลลงกรณราชวิทยาลัย
    พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.,ดร. รองเจ้าคณ....
2017-09-15
    คนดีศรีพุทธศาสตร์
   วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระเดชพระคุณพร....
2017-09-14
    นิติศาสตร์ยุคใหม่ ไทยแลนด์ ๔.๐
   วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบั....
2017-09-12
 อ่านข่าวทั้งหมด ...