โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตกิจกรรม Homeroom ครั้งที่ ๑
     วันที่ ๒๒ พฤศจิยายน ๒๕๖๐ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ....
2017-11-23
    ลงแขกเกี่ยวข้าว
   วันที่ ๒๒ พ.ย.๖๐ พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.....
2017-11-22
    ค่ายกิจกรรมพุทธบุตร
   วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. โรงเรียนส....
2017-11-17
    มจร ขอนแก่นช่วยผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
   วันที่ ๘ พ.ย.๖๐ พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ด....
2017-11-08
 อ่านข่าวทั้งหมด ...