หนึ่งชุดประกอบด้วยหนังสือ ๑๐ เล่ม ราคาชุดละ ๑,๙๙๙ บาท รายได้เพื่อ สมทบทุนสร้างมหาจุฬามณีเจดีย์พุทธชยันตีเทพเมธีอนุสรณ์ มจร.ขอนแก่น

หนังสือจัดพิมพ์จำนวนจำกัด สั่งจองที่

คุณฤดี แสงเดือนฉาย งานอำนวยการ สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น
id-Line : momkhing