พันธกิจ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เสริมสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เอื้อต่อการศึกษา เพื่อสร้างจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สนับสนุนให้มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ


alt

พระพุทธ

แหล่งศึกษาและค้นคว้าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระพุทธรูปปางต่างๆ

alt

พระธรรม

แหล่งรวบรวมพระไตรปิฎกนานาชาติและปริวรรตพระธรรมที่จารึกด้วยอักษรโบราณ

alt

พระสงฆ์

แหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระสงฆ์ที่มีบทบาทสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ฐานข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรวบรวมสารสนเทศ จัดระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแหล่งในการศึกษาค้นคว้าด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น


ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น (Khon Kaen thailand) เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ มีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน มีที่พักรองรับนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนหลากหลายรูปแบบ และมีสนามบินที่จะช่วยให้การเดินทางสะดวกสบายและประหยัดเวลาได้มาก ด้วยปัจจัยที่ส่งเสริมศักยภาพทางการท่องเที่ยวของจังหวัดได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ขอนแก่นในปัจจุบันเป็นเมืองที่มีความสำคัญในฐานะเมืองท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยสถานที่สำคัญ

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper.


บุคคลสำคัญ

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper.


ประเพณีวัฒนธรรม

อาหารพื้นบ้าน

อาหารพื้นบ้าน


ภูมิปัญญาชาวบ้าน


ภูมิปัญญาด้านทรัพยากรธรรมชาติ


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ติดตามเราได้จาก