ร้านค้าสวัสดิการของชาว มจร วิทยาเขตขอยนแก่น บริการทุกระดับ ประทับใจ
Your Cart

ติดต่อเรา

มหาจุฬาบรรณาคาร

ร้านตั้งอยู่ ณ หอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น บ้านโคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
063-018 1120

พันทิวา

นางสาวพันทิวา ทับภูมี
- ผู้ช่วยผู้จัดการมหาจุฬาบรรณาคาร
080-195 1802


สุภาวดี

นางสาวสุภาวดี อดทน
- พนักงานขาย
063-018 1120