โครงการส่งเสริมคุณธรรมฯ

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ณ โรงเรียนหนองหอบเทพเทวัญ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ระหว่างวันที่่่ ๔ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 39 ครั้ง