พิธีเชิญเทียนพรรษาฯ พระราชทาน

   วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ร่วมพิธีเชิญเทียนพรรษาเเละผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน จังหวัดขอนเเก่น ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดธาตุพระอารามหลวงมีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 38 ครั้ง