พระราชทานสัญญาบัตร

   วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น ได้รับโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ "พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต" วิสิฐศาสนธุราทร มหาคณิสสร บวรสังมาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดธาตพระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 82 ครั้ง